Bảng Giá Xe
1.9 MT 4X2 (E5) (Trang bị Baga mui): 589000000 đ
1.9 AT 4x2 (E5) (Trang bị Baga mui): 649000000 đ
1.9 AT Luxury 4x2 (E5): 809000000 đ
1.9 AT Premium 4x4 (E5): 849000000 đ
Bảng Giá Xe
New CX-8 Luxury: 949000000 đ
New CX-8 Premium: 1029000000 đ
New CX-8 Premium AWD: 1119000000 đ
New CX-8 Premium AWD 6S: 1129000000 đ
Bảng Giá Xe
Mazda CX-30 2.0L Luxury: 709000000 đ
Mazda CX-30 2.0L Premium: 749000000 đ
Bảng Giá Xe
Mazda CX-3 1.5L Deluxe: 569000000 đ
Mazda CX-3 1.5L Luxury: 599000000 đ
Mazda CX-3 1.5L Premium: 646000000 đ
Bảng Giá Xe
All-New Mazda3 Hatchback 1.5L Luxury: 649000000 đ
All-New Mazda3 Hatchback 1.5L Premium: 709000000 đ
Bảng Giá Xe
All-New Mazda3 1.5L Deluxe: 579000000 đ
All-New Mazda3 1.5L Luxury: 619000000 đ
All-New Mazda3 1.5L Premium: 729000000 đ
Bảng Giá Xe
New Mazda2 Hatchback 1.5L Luxury: 512000000 đ
New Mazda2 Hatchback 1.5L Premium: 557000000 đ
Bảng Giá Xe
New Mazda CX-5 2.0L Deluxe: 739000000 đ
New Mazda CX-5 2.0L Luxury: 759000000 đ
New Mazda CX-5 2.0L Premium: 799000000 đ
New Mazda CX-5 2.5L Signature Premium AWD: 922000000 đ
Bảng Giá Xe
New Mazda6 2.0L Luxury: 779000000 đ
New Mazda6 2.0L Premium: 889000000 đ
New Mazda6 2.0 Premium (TCCC): 830000000 đ
New Mazda 6 2.5 Premium (TCCC): 914000000 đ
Bảng Giá Xe
New Mazda2 1.5L AT: 415000000 đ
New Mazda2 1.5L Luxury: 494000000 đ
New Mazda2 1.5L Premium: 509000000 đ